- Publicidade -

Os verbos

Os verbos se dividem em diferentes conjugações dependendo da terminação do infinitivo. Tirando a terminação se obtém o radical do infinitivo. A seguir as 5 conjugações mais comuns em finlandês:

ConjugaçãoExemploradical do infinitivo
I: Vogal + a / älukea (ler)luke-
II: Vogal dupla / Ditongo + da / syödä (comer)syö-
III: consoante + consoante + a / ätulla (vir)tul-
IV: Vogal + t + a / ätavata (encontrar)tava-
V: it + a / ätarvita (precisar)tarv-

Muitos tempos se formam a partir da terminação da pessoa:

1. pessoa sg.: -n,
2. pessoa sg.: -t,
3. pessoa sg.: vogal anterior prolongada

1. pessoa pl.: -mme,
2. pessoa pl.: -tte,
3. pessoa pl.: -vat, -vät

Formação do presente

Radical + terminação da pessoa.

juokse ttu corres
osaa ttevós podeis
harkitse mmenós pensamos

Uso do presente: presente e futuro

Verbos irregulares

olla (ser): (minä) olen, (sinä) olet, hän / se on, (me) olemme, (te) olette, he / ne ovat

nähdä (ver): näen, näet, näkee, näemme, näette, näkevät

tehdä (hacer): teen, teet, tekee, teemme, teette, tekevät

Formação do imperativo singular

1. Pers. sg. sem ‘n’

Lue!Leia!
Tule!Venha!

Formação do imperativo plural: radical do infinitivo (Conj. I, II, III) ou infinitivo sem a (Conj. IV, V) + ‘-kaa’ ou ‘-kää’

Lukekaa!Leiam!
Syökää!Comam!

Formação do particípio perfeito

Conj. I, II, III: radical do infintivo + ‘-nut/nyt’ (no singular), ‘-neet’ (no plural)

lukenut (sg.)lido
lukeneet (pl.)

Conj. IV, V: infinitivo sem “a” + ‘-nut/nyt’ (no singular), ‘-neet’ (no plural)

tavannut (sg.) encontrado
tavanneet (pl.)

Formação do perfeito

presente de “olla” + particípio perfeito

olen etsinyteu procurei
olet syönyttu comeste

→ Uso: a ação dura até o presente

Formação do imperfeito

radical + i + terminação pessoal

sanoineu dizia
tulimmenós vínhamos

→ Uso: ação separada claramente do momento atual

Formação do mais-que-perfeito

imperfeito de “olla” + particípio perfeito

olin etsinyteu tinha procurado
olit syönyttu tinhas comido

→Uso: passado anterior

Formação do condicional

radical do infinitivo + ‘isi’ + terminação pessoal

sanoisineu diria
asuisimmenós viveríamos

→ Uso: desejo, cortesia, improbabilidade, frases condicionais

Formação da negação

A negação em finlandês é formada com um verbo negativo:
en / et / ei / emme / ette / eivät

Presente: Verbo negativo + radical da conjugação

Perfeito: Verbo negativo + particípio

Imperfeito: Verbo negativo + particípio

Mais-que-perfeito: Verbo negativo + ollut (sg.) / olleet (pl.) + particípio

Condicional: Verbo negativo + Condicional sem terminação pessoal

Imperativo singular: älä + forma imperativa

Imperativo plural: älkää + forma imperativa com “ko”/”kö” no lugar de “kaa”/”kää”

Principais verbos

Conheça alguns dos principais e mais utilizados verbos da língua finlandesa.

VerbitVerbos
ollaser; (lyhytaikaisesti) estar; (omistaa) ter; existir; haver
tehdäfazer; (valmistaa) preparar;
jäädäficar; permanecer;
antaadar; entregar; (lahjoitta) doar; (sallia) permitir
halutadesejar; querer; ter vontade de
alkaacomeçar; iniciar; empreender
kertoacontar; narrar; multiplicar
laskeacontar; calcular; computar; ~ yhteen somar
tykätägostar de
pitääter; gostar de; (säilyttää) guardar / manter; (täytyä) ter de/que; ~ jnak tomar por
puhuafalar; dizer; (keskustella) conversar
voidapoder; ser capaz de; (osata) saber
käydävisitar / andar; caminhar; ~ luona: visitar; ~koulua: ir à escola
kuullaouvir; escutar
lähteäpartir; sair
tarvitanecessitar de; precisar de; requerer
osatasaber; conhecer; ser capaz de;
käyttääusar; utilizar; empregar; ~ hyväkseen: aproveitar-se de
laulaacantar
mennäir; (lähteä) ir-se embora;
tietääsaber; (tuntea) conhecer; (ymmärtää) entender
nähdäver; enxergar; ~ hyväksi: achar conveniente; ~ nälkä passar fome; ~ unta: sonhar
noustalevantar-se; erguer-se; (hintar) subir (o preço)
kuuluaouvir-se; estar incluso em; pertencer a
maksaapagar; saldar; custar
tuodatrazer; levar consigo; (aiheuttaa) causar; ~ maahan: importar; ~ esiin: expressar
katsoaolhar; observar
odottaaesperar; aguardar
päättääterminar; acabar; (tehdä päätös) decidir
omistaater; possuir; dedicar a
sisältääconter; incluir; (käsitää) compreender
voittaavencer; ganhar; triunfar; (lyödä) derrotar; (olla parempi) superar
sanoadizer; (lausua) pronunciar; (mainita) citar
lukealer; estudar
sulkeafechar; encerrar
maalatapintar
saadareceber; (saavutta) obter; (voida) poder
tienataganhar (dinheiro)
rakastaaamar
päästäconseguir; alcançar;
matkustaaviajar; ir a
päästääsoltar; ~ vapaaksi: soltar; ~ sairaalasta: dar alta
pysyäpermanecer
lainataemprestar
ajatellapensar em
leipoafazer pão; ~ kakku: fazer bolo
ampuadisparar; atirar
päätyächegar ao fim
johtuaresultar de; provir de
myydävender
täytyädever; haver de; ter que/de
saunoafazer sauna
sopiachegar a acordo; ser apropriado para; (soveltua) ajustar-se; (mahtua) caber
palaaqueimar; arder
naidacasar; copular; fornicar
laittaapreparar (valmistaa)
pystyäser capaz de; conseguir;
ajaaconduzir; dirigir; guiar
nostaalevantar; subir; alçar; (lisätä) aumentar
pestälavar
laskeacontar; calcular
miettiäpensar; reflectir; ponderar
nauraarir
palataregressar a; voltar a
vastataresponder; corresponder a; contradizer
pannapôr; colocar; meter
maataestar deitado/ estendido; copular
nukuadormir
saapuachegar; vir a
pelastaasalvar
seisoaestar em/de pé; (kello) estar parado; (kone) não funcionar
täyttääencher; preencher; completar
löytääencontrar; descobrir
lopettaaterminar; acabar; (lakata) deixar de; (surmata) matar
aloittaainiciar; começar; principiar
näyttäämostrar; expor; exibir; (esittää) apresentar
jatkaacontinuar; prosseguir; (pidentää) prolongar
valitaescolher; selecionar; eleger
viedälevar; conduzir; (kuljettaa) transportar
jatkuacontinuar (forma intransitiva); (kestää) durar
tunteasentir; perceber
elääviver
vaihtaatrocar; mudar; (rahaa) cambiar
yrittäätentar; procurar
tarjotaoferecer; ofertar
tuntuasentir-se; parecer
etsiäprocurar; buscar
haastatellaentrevistar
istuaestar sentado; ~ hyvin: assentar bem
juodabeber; tomar
syödäcomer
tavataconhecer/encontrar; achar;
kirjoittaaescrever; redigir
kysyäperguntar; interrogar
kiinnostaainteressar
sattuadoer; sentir dor
ymmärtääcompreender; entender; (käsittää) perceber
tapahtuaacontecer; ocorrer; passar-se
lähettääenviar; despachar; expedir; remeter
ostaacomprar; (hankkia) adquirir

- Publicidade -

Artigos recomendados